Procés

monica martí estudi paisatgismeTot lloc té el seu encant, o el que els clàssics anomenaven Genius Loci. M’agrada trobar aquesta qualitat en cada lloc, i a més, esbrinar quin és el factor limitant. A partir d’aquestes premisses, busco un leitmotiv, un fil conductor per a cada projecte.

De la mateixa manera, cada client té una relació particular amb la natura. Conèixer aquesta relació m’ajuda a definir les característiques de cada encàrrec. Entendre les seves necessitats i interpretar els seus desitjos són també parts essencials de cada projecte. Transmetre la meva passió, compartir la il·lusió i aconseguir una empatia és part del camí.

Partint sempre d’un plànol topogràfic inicial, elaboro un avantprojecte en constant diàleg amb el client. Després desenvolupo el projecte executiu amb totes els requeriments tècnics.

Projectar un jardí és anar més enllà d’una imatge fixa i una representació gràfica. El jardí és un procés en constant evolució.


Mònica Martí jardí direcció d'obra

La direcció d’obra és la feina que no es veu, però tècnicament molt necessari per al bon desenvolupament a llarg termini d’un jardí. Selecciono tots els materials, coordino als industrials i escullo personalment cada planta al viver corresponent. Visito l’obra regularment fins al lliurament. Un cop finalitzada, es fa el seguiment del manteniment. A partir d’aquí, actuo com a interlocutora entre propietari i jardiner per no perdre el fil conductor inicial.

M’agrada seguir visitant “els meus” jardins per fer els canvis que el pas del temps demana. M’encanta veure com cada jardí creix, envelleix i embelleix.