Pati rural

Pati entre murs de pedra orientat al nord amb molt poques hores d’insolació. Al tractar-se d’una superfície allargada, es tria un paviment continu de ciment tenyit per donar amplitud a l’espai. En els escocells correguts dels laterals es planten diferents varietats d’hortènsies, boix, malva real, acantho, violetes, etc. Amb aquesta barreja s’aconsegueix un cert desordre controlat. Una antiga pica de pedra de la casa es recupera com a petit estany amb espècies aquàtiques.