Fundació Mascort

A Torroella de Montgrí, la residència del pintor Ramón Mascort es va reconvertir per allotjar una Fundació per a la difusió del coneixement de l’Art, la Història i la Natura. El pati interior conserva els antics pous de recollida d’aigua pluvial. Com el sol no arriba al pati, es tria vegetació d’ombra i es planta en test de fang de La Bisbal. Clorophitum, agapants, alocasies i falgueres decoren i pengen de les diverses columnes.