Rupià

Terreny situat a les afores del poble amb fruiters preexistents. La seva presència condiciona el projecte inspirat en els antics horts amb bassa i emparrat. L’hort tradicional es tracta com a element ornamental. El que sembla la bassa de l’hort és en realitat una piscina moderna. Es projecten tres pèrgoles amb rosers antics. La resta del jardí s’estructura amb boixos, avellaners, til.lers i llorers. Un jardí pensat per gaudir dels plaers rurals.


plano jardin rupia

Rupià

Arquitecto: Lluís Auquer

3.300 m²

Inici: 1998