Foixà

Es construeix una casa a una parcel·la agrícola sense elements preexistents. En tractar-se d’una extensió considerable, es compartimenta l’espai com un mosaic de diferents elements: una plantació de lavanda, una zona de gespa retallada, una d’herba sense tallar, la bassa i els porxos. Uns parterres amb vegetació molt variada vesteixen les dependències de la casa. La tanca que envolta la parcel·la no es percep des de la casa, els límits semblen naturals integrant la finca en el paisatge.


plànol disseny jardí foixà

Foixà

Execució: Jardineria Fornt

3.700 m²

Inici: 2010