Baix Empordà

Una finca agrícola amb un mas format per varies dependències articulades entre si. Els llocs de pas es pavimenten amb llosa antiga de recuperació. La jardineria omple les zones d’estar i acompanya l’arquitectura. Tractada com a primera residència, s’escull una varietat de flors i fulles que fan el jardí atractiu tot l’any. Des de cada finestra s’observen en primer terme les flors dels atmellers, narcisos, iris, salvies, budleia o bignonies. En un segon pla queda el paisatge agrícola. Les plantacions d’oliveres, un corral i un hort molt extens queden integrats al paisatge empordanés.


plànol disseny jardí baix empordà

Baix Empordà

Arquitectura: Pepe Cortés

Decoració: Eduardo Arruga

6.800 m²

Inici: 2010